REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA 20 ZŁ”

 

REGULAMIN PROMOCJI

PROMOCJA 20 ZŁ”

 

1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą „PROMOCJA 20 ZŁ” zwanej dalej Promocją, organizowanej przez Power Box sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, (01-531) Warszawa NIP 527-22-86-668 i Twoje Media sp. z o.o. ul. Jasnodworska 3, (03-748) Warszawa NIP 527-22-86-668, zwanymi dalej Organizatorami.

Promocja przeznaczona jest dla klientów sieci sklepów stacjonarnych Centrum Wędkarstwa Warszawa, Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań. Dokładne adresy sklepów w załączniku nr 1.

Promocja 20 ZŁ rozpoczyna się od dnia 15 kwietnia 2016 i trwa, aż do odwołania przez Organizatorów lub do dnia terminu ważności wydrukowanego na kuponie.

Niniejszy regulamin Promocji – zwany dalej Regulaminem –jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji oraz ustala zasady, na jakich prowadzona jest Promocja.

 

2. Zasady organizacji Promocji.

2.1 Promocja polega na możliwości zrealizowania KUPONU o wartości 20 zł przy jednorazowych zakupach o wartości minimum 100 zł, w okresie trwania promocji. Kupony ze sobą nie łączą się. Jeden kupon można zrealizować przy jednej transakcji.

2.2 KUPON, o którym mowa w punkcie 2.1. Regulaminu można realizować w dowolnych salonach w sieci Centrum Wędkarstwa.

2.3 KUPON, w całości lub w części, nie podlega wymianie na gotówkę, a Uczestnik posługujący się KUPONEM, zobowiązany jest oddać go w kasie salonu Centrum Wędkarstwa, w momencie zakupu.

2.4 Salon Centrum Wędkarstwa ma prawo odmówić realizacji KUPONU, jeżeli został on zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikacje lub budzi zastrzeżenia, co do autentyczności.

2.5 Promocja 20 ZŁ nie łączy się z rabatami na Kartach Stałego Klienta ale łączy się z obowiązującymi aktualnie innymi promocjami.

 

 

3. Postanowienia końcowe

3.1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia PROMOCJI z niniejszym regulaminem, służy każdemu KLIENTOWI w ciągu 7 dni od daty dokonania zakupu.


3.2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres siedziby firmy. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez KLIENTA.


3.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

3.4. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady PROMOCJI 20 zł. Treść Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Promocji w salonach Centrum Wędkarstwa i na stronie www.centrumwedkarstwa.pl

 

 

 

 

Życzymy udanych zakupów!

Załącznik nr 1

do Regulaminu PROMOCJA 20 ZŁ

 

Lista sklepów Centrum Wędkarstwa biorąca udział w promocji:

 

CENTRUM WĘDKARSTWA WARSZAWA

ul. Wybrzeże Gdyńskie 2,  01-531 Warszawa

(Wisłostrada, przy K.S. SPÓJNIA )

tel. 22 839 53 53     sklep@wmh.pl

 

CENTRUM WĘDKARSTWA GDAŃSK

al. Grunwaldzka 295, 80-314 Gdańsk 

(za salonem Nissan KMJ i w sąsiedztwie Centrum Handlowego OLIWA)

tel. 58 520 78 54 gdansk@wmh.pl

CENTRUM WĘDKARSTWA BYDGOSZCZ

ul. Fordońska 46 G, 85-719 Bydgoszcz 

(przy stacji BP)
tel. 52 347 21 04 bydgoszcz@wmh.pl

 

CENTRUM WĘDKARSTWA POZNAŃ

ul. Piątkowska 199, 61-693 Poznań
tel. 664 003 955,  61 661 00 91 poznan@wmh.pl25

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel