Karta stałego klienta

 REGULAMIN PROMOCJI „KARTA STAŁEGO KLIENTA” (ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”) ORGANIZOWANEJ W SKLEPACH STACJONARNYCH "CENTRUM WĘDKARSTWA".

 

1. Założenia Promocji.

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej „Karta Stałego Klienta” jest „Twoje Media sp. z o.o.".
z siedzibą w Warszawie (01-745), ul. Jasnodworska 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057543, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Akcja promocyjna, zwana dalej "Promocją", skierowana jest do klientów sklepów Centrum Wędkarstwa, zwanych dalej Sklepami, wchodzących w skład sieci sklepów prowadzonej przez Organizatora:

a/ Centrum Wędkarstwa - Warszawa, al. Wybrzeże Gdyńskie 2
b/ Centrum Wędkarstwa - Gdańsk, al. Grunwaldzka 295
c/ Centrum Wędkarstwa - Bydgoszcz, ul. Fordońska 44B
d/ Centrum Wędkarstwa - Poznań, ul. Piątkowska 199

1.3.Wydawanie Kart Stałego Klienta odbywa się w Sklepach lub za pośrednictwem poczty oraz firm kurierskich.

2. Warunki udziału w Promocji.

2.1.  Warunkiem wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Karty Stałego Klienta jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

2.1.1. dokonanie w sklepach wskazanych w pkt. 1 ust. 1.2. Regulaminu zakupów udokumentowanych paragonami i/lub fakturami na łączną kwotę 1000 PLN (jeden tysiąc PLN). Paragony i/lub faktury, po przedłożeniu w kasie Sklepu, zostaną opieczętowane na odwrocie w celu uniemożliwienia ponownego użycia ich w Promocji, a następnie zwrócone klientowi.

2.1.2. dokonanie w sklepach wskazanych w pkt. 1 ust. 1.2. Regulaminu, zakupów udokumentowanych paragonami i/lub fakturami na łączną kwotę 2000 PLN (dwa tysiące  PLN). Paragony i/lub faktury, po przedłożeniu w kasie Sklepu, zostaną opieczętowane na odwrocie w celu uniemożliwienia ponownego użycia ich w Promocji, a następnie zwrócone klientowi.

2.1.3. dokonanie w sklepach wskazanych w pkt. 1 ust. 1.2. Regulaminu, zakupów udokumentowanych paragonami i/lub fakturami na łączną kwotę 3000 PLN (trzy tysięce PLN). Paragony i/lub faktury, po przedłożeniu w kasie Sklepu, zostaną opieczętowane na odwrocie w celu uniemożliwienia ponownego użycia ich w Promocji, a następnie zwrócone klientowi.

2.2.  Spełnienie warunku określonego w ust. 2.1.1. uprawnia do otrzymania Karty Stałego Klienta z wpisanym rabatem 5%.

2.3. Spełnienie warunku określonego w ust. 2.1.2. uprawnia do otrzymania Karty Stałego Klienta z wpisanym rabatem 7%.

2.4. Spełnienie warunku określonego w ust. 2.1.3. uprawnia do otrzymania Karty Stałego Klienta z wpisanym rabatem 10%.

2.5.  W Promocji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Zasady korzystania z Karty Stałego Klienta.

3.1.  Posiadacze Karty Stałego Klienta są upoważnieni do dokonywania zakupów w Sklepach, oraz w Sklepie Internetowym centrumwedkarstwa.pl
z rabatem, którego wysokość jest potwierdzona wpisem dokonanym na karcie i/lub w systemie informatycznym, przy czym rabat ten nie sumuje się z innymi upustami ogłoszonymi i obowiązującymi w Sklepach, co oznacza że:

a/ na produkty nie przecenione oraz na produkty objęte upustem procentowym niższym niż rabat wpisany na Karcie Stałego Klienta i/lub w systemie informatycznym, Klient zawsze otrzyma rabat w wysokości wpisanej na Karcie Stałego Klienta

b/ na produkty objęte upustem procentowym wyższym niż rabat wpisany na Karcie Stałego Klienta i/lub w systemie informatycznym, Klient zawsze otrzyma rabat w wysokości dotyczącej danego produktu, która to wysokość jest uwidoczniona w Sklepie w formie procentowej lub poprzez podanie przy produkcie konkretnej ceny uwzględniającej upust.

3.2. Karta Stałego Klienta jest imienna i każdy jej posiadacz jest zobowiązany do wpisania swojego imienia i nazwiska w odpowiednim miejscu na karcie.

3.3. Karta Stałego Klienta wydawana jest bezpłatnie.

3.4. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, bankomatową lub płatniczą.

3.5. W celu otrzymania rabatu podczas dokonywania zakupu w Sklepach, klient zobowiązany jest okazać Kartę Stałego Klienta przed rozpoczęciem kasowania lub podać jej numer w trakcie logowania w Sklepie Internetowym.

3.6. Karta Stałego Klienta wydawana w ramach niniejszej Promocji  upoważnia do otrzymania rabatu, o którym mowa w pkt. 2.2., 2.3. i 2.4. przez czas nieograniczony od momentu przyznania jej Klientowi.

3.7. Karta Stałego Klienta nie obowiązuje przy zakupie silników spalinowych,elektrycznych, pontonów, łodzi i przyczep podłodziowych, oraz elektroniki (echosondy, akumulatory, ładowarki, itp.)

3.8. Przystępując do Promocji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4.  Dostępność Kart Stałego Klienta i ogólnych zasad Promocji.

4.1.  Karty Stałego Klienta są dostępne we wszystkich Sklepach.

4.2. Pełny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w sklepach określonych w ust. 1.2. niniejszego Regulaminu, a także na stronie internetowej pod adresem www.centrumwedkarstwa.pl.

5. Postanowienia końcowe.

5.1.  Ewentualne spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Organizatora. 

5.2.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu regulaminu w Sklepach oraz na stronie internetowej pod adresem www.centrumwedkarstwa.pl.

 

 Życzymy udanych zakupów!

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel